ស្តង់ដាររចនា FEM អឺរ៉ុប

STERCRANE HOISTING MACHINERY CO.,LTD.ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី 11 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2016 ។ វិសាលភាពអាជីវកម្មរបស់វារួមមានការផលិត ការកែច្នៃ ការលក់ ការដំឡើង ការថែទាំ និងការបំប្លែងស្គរអគ្គិសនីបែបអឺរ៉ុបថ្មី និងរទេះរុញពីរផ្លូវ។ផ្នែកមេកានិក ផលិតផលអេឡិចត្រូនិក ម៉ូទ័រ ប្រដាប់កាត់បន្ថយ ការផលិត ដំណើរការ និងលក់ខ្សែដែក និងឧបករណ៍ដែក ខ្សែដែក និងផលិតផលដែក។

ដៃគូអាជីវកម្ម

  • ដៃគូសហការ
  • ដៃគូសហការ ២
  • ដៃគូសហការ ៣
  • ដៃគូសហការ ៤
  • ដៃគូសហការ ១
  • ដៃគូសហការ ២
  • ដៃគូសហការ ៣
  • 4 ដៃគូសហការ